top of page
Search
  • Writer's pictureKaido Kubri

Lapsepõlvetraumade seos erinevate DISCi kvadrantide energiatega

Updated: Aug 12, 2019


Lapsed kuni 12-nda eluaastani kasutavad õppimiseks peamiselt oma alateadvust (ingl. sub-conscious mind) ehk siis täpsemalt nad kopeerivad oma vanemate ja kõigi teiste ümbritsevate inimeste alateadvusest programme (uskumused + harjumused komplekte) selleks, et keskkonnas paremini ellu jääda.


Alates umbes 12-aasta vanuselt lülitub täielikult sisse meie teadlik teadvus/mõistus (ingl. conscious mind), millele on antud kõik võimed, et edaspidiseid alateadvuse programme ise looma hakata olukordades kus vanematelt saadud programmid enam ei toimi.


Seda mõõdetakse ajuvõnkesagedustega ja ca 12-aasta vanuselt jõuavad lapsed seal Beeta-sagedusele, olles eelnevalt läbi käinud Delta (ca 0-2a), Teeta (ca 2-6a) ja Alfa (ca 6-12a) sagedused.


Pikemalt alateadvuse kohta saad lugeda ka siit postitusest >>>


Lapse alateadvusesse kopeeruvad kõige tugevamalt seosed, mis on korduvad ja/või väga tugeva emotsiooniga.


On oluline teadvustada, et me ei kopeeri ainult kasulikke ja õigeid ja häid uskumusi ja harjumusi oma keskkonnast - me kopeerime KÕIKE.


See tähendab, et meisse salvestuvad ka kõik jamad, mis meie keskkonnas toimuvad ja mida tugevama emotsiooniga need seotud on, seda tugevamalt need salvestuvad ja hakkavad tulevikus alateadlikult meie elu mõjutama.


Miks sa võiksid sellest teadlik olla, et me lastena kopeerime kõik enda ümber toimuva oma alateadvusesse?


I Esiteks aitab see teadmine sul mõista iseennast paremini, kui mõistad, et suur enamus sinu praegustest alateadvuse programmidest kopeerusid sinu alateadvusesse siis kui olid laps ja see toimus ilma sinu osaluseta!


Näiteks kui sinu vanemad tülitsesid tihti, siis salvestus see energia sinusse koos kõigega, mida su vanemad sellel hetkel kogesid ja kui vanemad seda salvestust teadlikult ümber ei kirjutanud sinuga rääkides, siis tegid sa omad järeldused ja elad tõenäoliselt tänaseni nendega.


II Teiseks aitab see teadmine mõista sul teisi inimesi enda ümber paremini - mõista, et kui jooksed mingites teemades vastu seina, siis võib aidata teise inimese programme paremini mõista see, kui küsid ta käest mõned küsimused ta mineviku ja lapsepõlve kohta.


III Kolmandaks ja kõige olulisem (!) aitab see teadmine loodetavasti sul programmeerida oma lapsi teadlikumalt.


Mõista, et lapsed kopeerivad kogu aeg sinu alateadvust - ehk siis nad ei kopeeri seda, mida sa teadliku teadvuse/mõistusega ütled.


Nad kopeerivad seda, mida sa tegelikult USUD ja mida sa tegelikult TEED - ehk siis nad kopeerivad sinu uskumusi ja harjumusi.


Lapsepõlvetraumad on midagi, millest me keegi tegelikult ei pääse.

Sest ühel või teisel hetkel toimub ikka midagi keskkonnas, mis tekitab tugevalt hirmu, kartust, valu, reaktsioone mis sind tegelikult ei teeni ega aita.


Küll aga on võimalik teadlikkuse ja DISCi abiga neid lapsepõlvetraumasid lahendada ja ühtlasi olla tähelepanelikum, et oma lastele neid minimaalselt tekitada.


Lapsed on väiksena intuitiivselt avatud kõigile neljale DISCi kvadrandi energiale ja nad õpivad kõigi nende kohta kergusega.


Lapsi hakkavad mõjutama vanemad, kes teevad mingeid kvadrante õigemaks ja teisi kvadrante valemaks.


See tuleb omakorda nende oma minevikust ehk nende oma vanemate (ehk siis vanavanemate) programmeeringust JA lisaks sellest, et kui palju vanemad on nende vanavanemate programmidega tööd teinud, et välja vahetada/ muuta/ uuendada programme, mis tegelikult enam ei teeni.


Mingi kvadrandi korduvalt ja/või tugeva emotsiooniga valeks tegemine on see, mis võib tekitada trauma, mis hakkab tulevikus alateadlikult elu mõjutama.


Kuidas tehakse D-kvadrandi energia valeks ja kuidas see mõjutab lapse tulevikku?


Lastel on loomult sees tegelikult julgus ja tahtmine proovida ja areneda järgmisele tasemele.

See on see kuidas nad õpivad.


Nad proovivad, neil ei õnnestu, nad proovivad uuesti.

Ja uuesti ja uuesti ja uuesti.


Nad ei karda eksida, nad julgevad proovida uuesti ja "riskida" - ainult nende jaoks see ei ole "riskimine", nende jaoks on see loomulik õppimise viis.


Vanemad on tihtipeale mures selliste riskide pärast - mõnikord põhjendatult, sest laps ei oska veel hinnata päris ohte, aga mõnikord mitte-põhjendatult, kuna tegelikult oht puudub.


"Ära mine sinna", "ära tee seda", "miks sa jälle nii tegid?", "miks sul seda oli vaja?", "ole paigal" jne jne jne.

Need on kõik laused, mida kuulen kõrvalt kasutatavat lastega liiga tihti olukordades, kus tegelikult mingit ohtu ei ole ja tegelikult ei ole põhjust last piirata.


Sellise pideva tagasitõmbamisega "tapetakse" ära see loomulik sisemine D-energia, mis tahab uurida, areneda, õppida ja minna selle järgi, mis endale huvitav tundub.


Ja selle tulemusena on meil ühel hetkel noored teismelised, kes ei tea, mida nad elult tahavad, sest nad ei julge midagi tahta, sest see on neist välja treenitud.


Kuidas tehakse I-kvadrandi energia valeks ja kuidas see mõjutab lapse tulevikku?


Lastel on loomult sees tegelikult olla mänguline ja lõbus ja naerda ilma põhjuseta :)

Nad võtavad tervet elu kui mängu.


Nad võtavad asju kergelt, nad ei jää kinni situatsioonidesse, nad võivad ühel hetkel südant lõhestavalt nutta ja juba järgmisel hetkel naeratavad jälle :)


Nad ei muretse sellepärast, kas midagi on õige või vale, korrektne või väär, normidele vastav või mitte - nad vaatavad seda, et kas see on tore ja lõbus või mitte.


Taaskord tekitab see vanematele muret - sest "elu on ju raske" ja "mingeid asju lihtsalt peab tegema ja ei olegi lõbus" ja kui laps ei õpi maastmadalast reegleid järgima ja ei oska teha vahet õigel/valel, siis ta on suurena lihtsalt üks "lillelaps" ja ei saa hakkama.


Mõnikord on see mure põhjendatud, sest mõned reeglid on tõepoolest olulised, et arvestada ülejäänud perega ja ka laiemalt ühiskonnaga.

Aga mõnikord ei ole see mure põhjendatud, kuna tegelikult on tegemist üle-reeglistamisega, liigsete piirangutega, mis võtavad elust ära kogu naudingu.


"Ei või minna välja vihma kätte hüppama", "ära tee ennast mustaks sellega mängides", "tee/liiguta juba kiiremini, mis sa mängid kogu aeg", "ole paigal, mis sa rahmeldad kogu aeg", "ära tee lollusi, pead korralikult käituma" jne jne jne.


Jah, nende lausete jaoks võib olla oma aeg ja koht MÕNIKORD, aga kas alati?

Kindlasti mitte.


Sellise pideva tagasitõmbamisega "tapetakse" ära see loomulik sisemine I-energia, mis on mänguline, elurõõmus, nautiv ja õnnelik.


Selle tulemusena on meil ühel hetkel noored teismelised, kes on endasse tõmbunud, tõsised ja ei oska vastata midagi küsimusele, et "mis sind rõõmsaks/õnnelikuks teeb?" - sest see on neist välja treenitud.


Kuidas tehakse S-kvadrandi energia valeks ja kuidas see mõjutab lapse tulevikku?


Lastel on loomult sees teiste inimeste usaldamine, neist hoolimine, teistega arvestamine ja teistega jagamine.

See loomulik soov koostöö järele teistega on neisse sisse kirjutatud.


Kuhu iganes nad lähevad, nad leiavad uusi sõpru kiiresti - olgu see mängutoas, mänguplatsil, külas - nad hakkavad kiiresti üksteist usaldama ja koos tegutsema.


Nad ei oska karta teistest halba, ei oska olla skeptilised, nad on siirad ja ausad.

Võiks öelda, et see on lapsik, aga see on puhas usaldav S-energia, kes usub kõigist parimat.


Vanemad on selle energia pärast mures seetõttu, et nad kardavad, et nii käitudes kasutatakse nende last tulevikus ära.

Et laps on suurena liiga pehmo, liiga usaldav, liiga naiivne.


Jah, taaskord võib olla, et mõnikord on see mure põhjendatud, sest mõned situatsioonid võivad tõesti olla ohtlikud, kui olla liiga usaldav.

Aga tihtipeale ei ole see mure tegelikult põhjendatud ja pigem on tegemist mitte-vajalike hirmude lapsesse sisendamisega ja ülemääraste kaitsemehhanismide õpetamisega.


"Ole kogu aeg minu juures, muidu tuleb kuri onu ja viib su ära", "ära kunagi räägi võõraste inimestega", "võõraid inimesi ei või kunagi usaldada", "pead alati olema valmis selleks, et sind võidakse tahta ära kasutada" jne jne jne.


Jah, ka nende lausete jaoks võib olla oma aeg ja koht MÕNIKORD, aga kas alati?

Kindlasti mitte.


Sellise pideva tagasitõmbamisega "tapetakse" ära see loomulik sisemine S-energia, mis on usaldav nii teiste inimeste kui üle-üldiselt elu suhtes, millel on see sisemine teadmine ja rahu, et kõik saab alati korda.


Selle tulemusena on meil ühel hetkel noored teismelised, kes on kõigi suhtes skeptilised, ei oska teisi usaldada ja ei oska ise olla usaldusväärne - sest see on neist välja treenitud.


Kuidas tehakse C-kvadrandi energia valeks ja kuidas see mõjutab lapse tulevikku?


Kellel on praegu või on kunagi olnud väikeseid lapsi, see teab, et laste üks lemmikküsimusi on "aga miks?"

Lastel on loomult sees soov saada teada ja mõista asju sügavuti isegi kui nad küsivad millegi kohta, millest nad oma vanuse järgi ei tohiks veel midagi teada.


Ja nad on järjepidevad, küsivad uuesti ja uuesti ja uuesti.


Nende huvi asjadest aru saada on nii suur, et küsivad järjest juurde - kui vastad midagi ära, siis tuleb uus "aga miks?" ja kui vastad selle ära, siis tuleb uus "aga miks?"

See on see, kuidas nad õpivad ja eriti väiksena on see eriti oluline, sest siis nad kopeerivad kõik otse alateadvusesse ehk nende õppimise kiirus on väga suur.


Vanematele tekitavad need pidevad "miks"id aga omajagu peavalu.

Mõnikord sellepärast, et ei tea õiget vastust, mõnikord sellepärast, et ei ole aega, mõnikord lihtsalt sellepärast, et "lõpeta juba nende miks'ide küsimine, asjad on nii sellepärast et nad lihtsalt on" või "see on nii sellepärast, et mina ütlen, et nii on."


"Ära päri kogu aeg", "mine uuri ise, mina ei tea", "küll sina oled alles uudishimulik", "nii lihtsalt on, ära küsi rohkem" jne jne jne.


Jah, nende küsimuste jaoks on oma õige aeg ja koht ja seda on vaja ka lastele õpetada.

Aga on oluline panna tähele, kui me lihtsalt "tapame" seda laste loomulikku C-energia uudishimu ja soovi asjadest süvitsi aru saada.


Sest vastasel juhul saame endale noored teismelised, kes ei oska millegagi süvitsi minna ja ongi pinnapealsed ja kiiretele lahendustele (ingl. quick-fix) orienteeritud ja kui midagi ei toimi, siis vahetatakse lihtsalt välja üritamata aru saada, et miks ei toimi (olgu see töökoht, suhted, raha vms) - sest see asjadest süvitsi aru saamine on neist välja treenitud.


================

***Elu ei ole must-valge ja ükski siin blogis toodud lausetest ei ole alati õige või vale.


Aga mõtle korraks - mis olid need laused, mida sinu vanemad sinuga väiksena palju kasutasid ja kas selle käigus sai äkki mõne kvadrandi energia "surma" ja sul on praegu raske seda kvadranti mõista ja veel vähem ise kasutada?


Ja siis mõtle selle peale, et mis lauseid sa oma lastega kasutad ja mis on need seosed, mida lapsed neist endale võivad teha?

Kas need on kõik sellised, mis aitavad neile luua suurepärast elu tulevikus?


======================

ÜLESKUTSE :) Mul on ülimalt hea meel teatada, et olen üles seadnud eraldi DISCi FB lehe (https://www.facebook.com/DISC.Kaido.Kubri), kuhu alla kogun DISCi kohta väärtuslikku infot -- sinna on tulemas on nii ülejäänud blogipostitused, video-postitused ja kindlasti ka info selle kohta, kui peaks tulema mõni DISCiga seotud üritus või koolitus.

Oled lahkelt oodatud seda lehte jälgima! :)


560 views0 comments

Comments


bottom of page