top of page
Search
  • Writer's pictureKaido Kubri

Suurim nõrkus peitub suurimas tugevuses - osa 2 - tähed S ja C

Updated: Aug 4, 2019

Osa 1 ja sissejuhatuse sellesse teemasse leiad siit >>>


Veel üks huvitav paradoks seoses DISCiga on see, et me kipume oluliselt rohkem väärtustama omadusi, mida meil EI OLE ja alahindama oma loomulikku tugevusi, mis meil ON.

Me vaatame teisi, kellel on mingi konkreetne käitumisstiil hästi välja arendatud ja õhkame, et "kui mul oleks vaid samad oskused/ omadused, siis..."

Ja näeme vaid seda, kuidas meil seda ei ole ja otsustame, et sellest tulenevalt me ei saagi edukaks saada.

Meil kõigil on täiskasvanu eaks välja arendatud vähemalt kaks, võibolla isegi kolm käitumisstiili, mille raames on meil mitmeid väga väärtuslikke oskuseid.

Nende tuvastamiseks püüa mõelda, et mis on need tegevused, mis tulevad Sulle nii kergelt, et Sulle tundub, et Sa ei teegi midagi?


Miks võiks selliste tegevuste teadvustamine Sulle oluline olla?

Nende tegevuste tegemine toob Sulle tõenäoliselt kõige rohkem rõõmu, kõige rohkem kergust ja on lisaks kõige suurema raha teenimise potentsiaaliga Sinu jaoks.


Jah, alati saab arendada lisaks ülejäänud ühte või kahte käitumisstiili ja nendega seotud oskuseid, aga nendele tasub keskenduda vaid 5-10% ajast.

Suurem osa ajast ehk 90-95% mängi täiega oma tugevustele, tunne nendest rõõmu ja naudi täiega neid tulemusi, mida saavutad.


Nii, aga nüüd siis räägiks, et mis juhtub S-de ja C-dega, kui nad panna ruumitäie omasugustega kokku.


S - stabiilne ja püsiv (ingl. steadiness), hooliv käitumisstiil.

Sellele käitumisstiilile meeldib rahulik, sõbralik ja koostööle orienteeritud käitumine.

Ta on hooliv ja empaatiline, talle meeldib kuulata ja ta tahab et kõigil oleks hea olla.

Ehk siis suhtlemisel teistega meeldib talle väga see, kui ta vastas on keegi, kes on samuti rahulik, sõbralik, küsib ka teiste arvamust ja väldib konflikte.

Ja tal on raske inimestega, kes on suhtlemisel liiga kiired, hüppavad ühelt teemalt teisele või suruvad jõuga oma arvamust peale arvestamata teistega.

Samas kui küsin nende S-inimeste (inimesed, kelle eelistatud käitumisstiil on S) käest, et aga paneme siis ruumitäie S-sid kokku, anname teile tunni aja jooksul ühe ülesande/väljakutse lahendada ja siis peaksite ju sellega väga hästi hakkama saama või mis?

Kuna S-dele ei meeldi milleski konkreetset seisukohta võtta, siis nad valivad sellele küsimusele mitte vastata :) ja seega ma vastan ise nende eest.


Ruumitäie S-de suurim nõrkus peitub nende suurimas tugevuses - nimelt nende võimes olla lõputult hooliv ja arvestav teiste arvamuste suhtes.

Kui on koos palju S-sid, siis püüavad nad kõik kuulata ja mõista teisi ja selle tulemus on, et igaüks küsib, et "aga mida Sina arvad?"


Ja kui vähemalt üks ei ole nõus, siis see tähendab, et ei sobi teiste jaoks ka.

Sest ikka peab leidma mingi lahenduse, mis on kõigi jaoks hea ja vastuvõetav - aga sellist lahendust pole tegelikult olemas.


Seega tunni aja pärast tulevad S-d ruumist välja konsensusega, et grupi heaolu nimel nad loobuvad otsustamisest ja on selle asemel lihtsalt kõik sõbrad :)


Aga kuidas siis S-d üldse midagi tehtud/ otsustatud saavad?

Lühike vastus on, et kõige olulisema tingimusena peavad S-d ennast tundma situatsioonis turvaliselt ja mingit vaimset/ emotsionaalset survet ei tohi olla.

Nii kui S-d tajuvad keskkonnas mingit pinget, panevad nad kohe oma tähelepanu selle pinge lahustamise peale ja siis puudub neil võime millegi muuga tegeleda.


Juhul kui turvatunne on paigas, siis järgmiseks peavad nägema kuidas otsustamine/ tegutsemine teeb kõigi (ennekõike teiste) jaoks elu paremaks ja kuidas mitte-otsustamine/ mitte-tegutsemine seda märkimisväärselt halvendab (eriti teiste jaoks).


Kui S ei näe mitte-otsustamise/ mitte-tegutsemise negatiivset mõju neid ümbritsevatele inimestele, keda nad armastavad ja kellest nad hoolivad, siis ta valib alati mitte-otsustamise/ mitte-tegutsemise, sest see tundub talle alati väiksema riskiga ja turvalisem.


C - Kohusetundlik (ingl. compliance), täpne, analüütiline käitumisstiil.

Sellele käitumisstiilile meeldib asjalik, täpne ja detailselt läbi mõeldud käitumine.

Ta on rahulik, talle on oluline asjadest aru saada ja tema jaoks on oluline järgida varem kokku lepitud loogilist plaani ja teha seda kokku lepitud reeglite järgi.

Ehk siis suhtlemisel teistega meeldib talle väga see, kui ta vastas on keegi, kes on samuti asjalik, täpne, korrektne ja põhjalik.

Ja talle käivad närvidele inimesed, kes on suhtlemisel liiga kaootilised, hüppavad ebaloogiliselt ühelt teemalt teisele või on liiga enesekindlad oma arvamuses ilma et nad oleks seda eelnevalt põhjalikult analüüsinud.

Kui küsida nende C-inimeste (inimesed, kelle eelistatud käitumisstiil on C) käest, et aga paneme siis ruumitäie C-sid kokku, anname teile tunni aja jooksul ühe ülesande/väljakutse lahendada ja siis peaksite ju sellega väga hästi hakkama saama või mis?

Selle peale tuleb C-de käest rida küsimusi selle kohta, et mida nad siis ikka täpselt tegema peavad ja kuidas see kõik välja näeks ja mis reeglid on ja et tund aega on ikka liiga vähe.

Aga oletame, et saan nad kuidagi ikka nõusse :)


Ruumitäie C-de suurim nõrkus peitub nende suurimas tugevuses - nimelt nende võimes olla süveneda detailidesse ja otsida seda ühte perfektset ja kõige õigemat vastust.


Kui D on tulemus-fookusega ehk siis et asi saaks tehtud, siis C on protsessi-fookusega ehk tema jaoks on kõige olulisem, et asi saaks korrektselt tehtud (isegi kui tulemus jääb saavutamata).

Ja selleks, et saaks korrektselt tehtud, peab elimineerima kõik-võimalikud valed variandid.


Aga selle kohta, et kas mingi variant on õige või vale, on igal C-l jälle oma arvamus ja omad argumendid.

Seega võivad nad lõputult arutleda valede variantide elimineerimise üle ja mitte jõudagi selle parima vastuseni.


Kui tund aega on möödas, siis esimene lause, mis nad välja tulles ütlevad, on et: "Meil polnud piisavalt aega."

Rida võimalikke vastusevariante on neil olemas, aga nende analüüsimiseks ja lõpliku otsuse tegemiseks küsivad nad aega juurde.

Aga kuidas siis üldse C-d mingi lahenduseni jõuavad?

Lühike vastus on, et hästi oluline on seada hea tähtaeg ja seada minimaalsed tingimused, millele lahendus vastama peab.


Milline on hea tähtaeg?

See peab olema piisavalt kaugel, et C oleks üldse nõus analüüsi ette võtma - kui on ilmselgelt liiga vähe aega, siis on analüüsi ette võtmine mõtetu.

Samas peab tähtaeg olema piisavalt lähedal, et C hakkaks ennast kohe liigutama võimalikult efektiivselt, muidu ta alustab liiga mitte-oluliste aspektide analüüsiga.


Kui tähtaega ja minimaalseid tingimusi ei ole, siis on C-d võimelised analüüsima jäämagi, et leida ideaalne perfektne vastus.

Ja siis on nad pigem valmis üldse mitte lahenduseni jõudma kui et riskima sellega, et nad teevad mingi vea.


Küsimus:

Kas oled märganud S-de ja C-de väljakutseid kui neid on ruumis rohkem kui üks? Võibolla olid isegi üks neist?


ÜLESKUTSE :) Mul on ülimalt hea meel teatada, et olen üles seadnud eraldi DISCi FB lehe (https://www.facebook.com/DISC.Kaido.Kubri), kuhu alla kogun DISCi kohta väärtuslikku infot -- sinna on tulemas on nii ülejäänud blogipostitused, video-postitused ja kindlasti ka info selle kohta, kui peaks tulema mõni DISCiga seotud üritus või koolitus.

Oled lahkelt oodatud seda lehte jälgima! :)

305 views0 comments

Comments


bottom of page