top of page
Search
  • Writer's pictureKaido Kubri

DISCi diagonaalide paradoks ehk armastan-vihkan suhe

Updated: Aug 9, 2019

Enne kui kuulsin DISCist, lahterdasin inimesed väga lihtsalt kaheks - normaalsed inimesed ja jobud (https://www.eludisainer.com/post/minu-lugu-ehk-kuidas-see-juhtus-et-sa-disciga-tegelema-hakkasid).


Ja kui õppisin DISCi tundma ja tegin ära omaenda isikliku DISCi analüüsi ja püüdsin siis mõista, et millise kvadrandi inimesed mulle kõige rohkem närvidele käivad (ehk siis kes need kõige suuremad "jobud" on), siis märkasin, et kõige rohkem käivad närvidele diagonaal-kastis olevad tüübid.


Ehk siis kui minu kõige tugevam kvadrant oli C, siis närvidele käisid eriti I-d.

Ja kuna mu tugevuselt teine kvadrant oli S, siis samuti käisid tavaliselt närvidele D-d.


Ja kui ma olen rääkinud nendega, kelle kõige tugevam kvadrant on D, siis neile käivad närvidele S-d ja tugevatele I-dele käivad närvidele C-d.


Kui nii lihtsalt on, siis milles peitub see paradoks, mida ma mainisin?


Paradoks peitub selles, et seesama kvadrant, mida sa vihkad ja mis käib kõige rohkem närvidele, on tegelikult sinu jaoks kõige olulisem kvadrant, mida õppida armastama ja millega osata luua suhtlus.


Sest sellel kvadrandil on välja arendatud kõrgel tasemel mingid oskused ja teadmised, mida sinul lihtsalt ei ole - ja neid läheb vaja igal pool, olgu selleks sinu suhe, töö, igapäevaelu, trenn, tervislik toitumine, eesmärkide seadmine, raha teenimine jne jne jne.


Sellest, et ainult samasuguste tähtedega koos olles võib minna keeruliseks, sai kirjutatud neis kahes blogis >>> "Suurim nõrkus peitub suurimas tugevuses" osa 1 ja 2 https://www.eludisainer.com/post/suurim-n%C3%B5rkus-osa-1

https://www.eludisainer.com/post/suurim-n6rkus-osa2


Aga mida see siis tähendab?

Kas mulle peavad hakkama meeldima need "jobud", kes mulle kõige vähem meeldivad ja kõige rohkem pinda käivad?


No põhimõtteliselt jah :)

Aga kui meeldimine on liiga karm sõna alguseks, siis alustame lihtsalt mõistmisest :)


Kui sinu kõige tugevam käitumisstiil on D, kuidas siis toetab sind S käitumisstiil?


Tugevale D käitumisstiilile meeldib kiire, konkreetne ja tulemustele orienteeritud käitumine.

Ta on võistlushimuline, talle meeldivad väljakutsed ja ta tahab omada olukorra üle kontrolli.


Ehk siis suhtlemisel teistega meeldib talle väga see, kui ta vastas on keegi, kes on samuti kiire, konkreetne, otsekohene ja otsustav.

Ja talle käivad närvidele inimesed, kes on suhtlemisel liiga aeglased, ei saa asjadest aru või ajavad lihtsalt mulli.


D väljakutsed selle kõige tulemusena on, et - ta ei viitsi teha asju, mida ta on juba üks kord teinud ehk siis igasugused rutiinsed kuivad tegevused (ingl. same sh**, different day);

- ta tahab näha kiiret arengut ja ei viitsi veeta aega tegevustega, et rahulikult baastegevusi või vundamenti ehitada;

- ta läheb kiiresti inimeste peale närvi ja ei suuda nendega sellel hetkel enam sõbralik olla.


Ja kõik need väljakutsed on kohad, kus tugeva S käitumisstiiliga inimene saab edukalt aidata.

Tugevale S-le meeldib loomult teha igasuguseid rutiinseid tuttavaid tegevusi, talle meeldib võtta asju rahulikult ja baastegevusi üles ehitada ning ta on inimestega loomu poolest ülikannatlik, toetav ja sõbralik.


Ehk siis kas D kõrval võiks töötada üks (või mitu) tugevat S-i?

Absoluutselt.


Üks klassikalisemaid näiteid on, et tihtipeale on suurte ettevõtete tippjuhid D-d ja vaheastmejuhid S-d.

Ehk siis see D ei räägigi kunagi nn. "tavatöötajatega", ta elab ennast oma juhtide peal välja, et mis kõik on valesti ja mida on vaja teha ja siis need S-juhid lähevad ja selgitavad asjad pehmelt ja hoolivalt edasi nii, et töötajad ära ei ehmataks.


Kui sinu kõige tugevam käitumisstiil on I, kuidas siis toetab sind C käitumisstiil?


Sellele käitumisstiilile meeldib kiire, lõbus ja innustav käitumine.

Ta on sõbralik, talle meeldib palju suhelda ja talle meeldib saada tunnustust oma ideede eest.


Ehk siis suhtlemisel teistega meeldib talle väga see, kui ta vastas on keegi, kes on samuti kiire, lõbus, tore ja aktiivne suhtleja.

Ja talle käivad närvidele inimesed, kes on suhtlemisel liiga aeglased, ei saa kohati tema ägedatest (ja kergelt abstraktsetest) kastist välja mõtetest kas üldse aru või ei oska piisavalt paindlikult kaasa rääkida.


I väljakutsed selle kõige tulemusena on, et:

- ta liigub kiirelt ühelt teemalt teisele ja ei püsi paigal piisavalt kaua, et midagi saaks päriselt ära tehtud;

- selle nimel, et inimestega hästi läbi saada, jagab ta lubadusi, mis hetkel tunduvad täiega tehtavad, aga järgmisel hetkel lähevad kas meelest ära või pole nende täitmiseks aega;

- kuna ta ei oska kohati oma lennukate ja ebarealistlike ideede juurde piisavalt realistlikke samme tekitada, siis võidakse teha tema üle nalja ja naeruvääristada tema ideid.


Ja kõik need väljakutsed on kohad, kus tugeva C käitumisstiiliga inimene saab edukalt aidata.

Tugeva C jaoks on äärmiselt oluline kõik alustatu ka lõpuni viia, pidada meeles ja täita antud lubadused ning osata luua realistlikult tehtavaid väikeseid samme suurte ideede realiseerimise poole.


Ehk siis kas I kõrval võiks töötada üks (või mitu) tugevat C-d?

Absoluutselt.


Tihtipeale kohtab seda kombinatsiooni igasugustes loominguga tegelevates ettevõtetes, kus juht on loominguline ja lennukas I ja tal on vaja tiimi C-sid, kes aitaks need ideed kinni püüda, neid analüüsida ja siis reaalselt ellu viia.


Kui sinu kõige tugevam käitumisstiil on S, kuidas siis toetab sind D käitumisstiil?


Sellele käitumisstiilile meeldib rahulik, sõbralik ja koostööle orienteeritud käitumine.

Ta on hooliv ja empaatiline, talle meeldib kuulata ja ta tahab et kõigil oleks hea olla.


Ehk siis suhtlemisel teistega meeldib talle väga see, kui ta vastas on keegi, kes on samuti rahulik, sõbralik, küsib ka teiste arvamust ja väldib konflikte.

Ja tal on raske inimestega, kes on suhtlemisel liiga kiired, hüppavad ühelt teemalt teisele või suruvad jõuga oma arvamust peale arvestamata teistega.


S väljakutsed selle kõige tulemusena on, et:

- ta jääb liiga kinni rutiinsetesse ja tuttavatesse tegevustesse isegi kui need enam tegelikult ei teeni teda ja ei toimi nii nagu peaks;

- ta muretseb liiga palju teiste pärast, kulutab selle peale meeletus koguses nii emotsionaalset, vaimset kui ka füüsilist ressurssi ja unustab seetõttu tegeleda oma elu ja oma eesmärkidega;

- selle nimel, et mitte minna konflikti, on ta nõus kõigega, mida teised ütlevad ja seetõttu on teistel raske aru saada, et mis tema enda seisukoht siis on.


Ja kõik need väljakutsed on kohad, kus tugeva D käitumisstiiliga inimene saab edukalt aidata.

Tugev D näeb kiirelt, kui miski enam ei toimi ja siis ta kohe muudab seda, ta oskab väga edukalt "unustada" teised inimesed ja keskenduda oma eesmärkidele ning tal on alati oma seisukoht igas asjas.


Ehk siis kas S vajab enda kõrvale aeg-ajalt ühte D-d, kes raputaks ta maailma?

Absoluutselt.


Tihtipeale kohtab sellist kombinatsiooni mingis väga traditsioonilises ettevõttes, mis on olnud olemas väga kaua aega, toiminud väga ühte moodi ja seetõttu tugevalt kinni oma varasemates mustrites ja tuttavates tegevustes - siis on hea tuua mõneks ajaks sisse üks D, kes vaatab selge pilguga kõik protsessid üle, et kas need tegelikult toimivad või mitte.


Kui sinu kõige tugevam käitumisstiil on C, kuidas siis toetab sind I käitumisstiil?


Sellele käitumisstiilile meeldib asjalik, täpne ja detailselt läbi mõeldud käitumine.


Ta on rahulik, talle on oluline asjadest aru saada ja tema jaoks on oluline järgida varem kokku lepitud loogilist plaani ja teha seda kokku lepitud reeglite järgi.

Ehk siis suhtlemisel teistega meeldib talle väga see, kui ta vastas on keegi, kes on samuti asjalik, täpne, korrektne ja põhjalik.

Ja talle käivad närvidele inimesed, kes on suhtlemisel liiga kaootilised, hüppavad ebaloogiliselt ühelt teemalt teisele või on liiga enesekindlad oma arvamuses ilma et nad oleks seda eelnevalt põhjalikult analüüsinud.


C väljakutsed selle kõige tulemusena on, et

- ta kaob detailsesse analüüsi ja plusside-miinuste hindamisse nii ära, et tegutsemiseni ei jõuagi, kuna kõigel on alati poolt- ja vastuargumendid;

- ta kaob ära "õige" ja "vale" arvamuse maailma ja kaotab seeläbi inimliku kontakti teistega ning mõjub kauge ja emotsionaalselt külmana, kes võitleb vaid oma "õiguse" eest;

- kuna ta ei julge oma arvamust kõva häälega välja öelda enne kui ta on selle põhjalikult läbi mõelnud (ehk "üheksa(kümmend üheksa) korda mõõda, üks kord lõika"), siis on teistel tihti raske aru saada, et mida ta siis arvab või mida ta nii pikalt mõtleb.


Ja kõik need väljakutsed on kohad, kus tugeva I käitumisstiiliga inimene saab edukalt aidata.

Tugev I ei lase ennast häirida liigsetest detailidest, ta teeb otsuseid intuitsiooni baasil ehk mis tundub kõige parem, tema jaoks on alati inimestega kontakt olulisem kui see et tal oleks "õigus" ning ta jagab meeleldi oma jooksvat mõtteprotsessi isegi kui ta ei ole veel lõpplahenduseni välja jõudnud - see annab teistele selgust ja arusaamist, kus ta omadega on.


Ehk siis kas C vajab enda kõrvale aeg-ajalt ühte I-d, kes raputaks ta oma liigsete detailide ja ülima täpsuse taga ajamisest välja?

Absoluutselt.


Sellist kombinatsiooni kohtab tihti väga tehnilistes ja struktureeritud keskkondades, kus kõik on väga täpselt läbi mõeldud ja optimeeritud kuni sinnamaani, et see hakkab inimesi ahistama.

I-d on need, kes oskavad sellel hetkel leida lahendusi, mis pole küll võibolla kõige optimaalsemad, aga loovad rohkem inimkontakti, paindlikumat otsustusprotsessi ja üleüldiselt kergemat ja nauditavamat õhkkonda.


Küsimus:

Kas tunned ära, mis kvadrandis vajaksid sina vahepeal diagonaalse vastaskvadrandi abi?


======================

ÜLESKUTSE :) Mul on ülimalt hea meel teatada, et olen üles seadnud eraldi DISCi FB lehe (https://www.facebook.com/DISC.Kaido.Kubri), kuhu alla kogun DISCi kohta väärtuslikku infot -- sinna on tulemas on nii ülejäänud blogipostitused, video-postitused ja kindlasti ka info selle kohta, kui peaks tulema mõni DISCiga seotud üritus või koolitus.

Oled lahkelt oodatud seda lehte jälgima! :)


289 views0 comments
bottom of page